Fugt i kældervægge – få styr på husets fundament.

Fugt i kældervægge er et symptom på fugtskader i din boligs fundament. Flere boligejere oplever, at deres kælder er fugtig. Dette problem opstår i forbindelse med de mængder af fugt og vand, der er i den omkringliggende jord, og da husets fundament stikker flere meter ned i jorden, vil der over tid opstå et problem, i og med fugt og vand ophober sig i dine kældervægge. 1m3 væg kan hurtigt indeholde 450 liter vand, hvilket er med til at gøre boligen tilsvarende dyrere at opvarme. Dertil kommer det dårlige og usunde indeklima, som fugt i kældervægge medfører. Der er risiko for, at der udvikler sig skimmelsvamp, og beboerne, der opholder sig i de fugtramte rum, kan ende med at udvikle astma og allergi. Yderligere kan fugt i kældervægge gøre skade på inventar og tøj.

Virksomhed tilbyder unik løsning mod fugt i kældervægge.

Denne virksomhed er eneforhandler på produktet Drymat Systems, hvilket er en alternativ løsning til eksempelvis omfangsdræn. Fordelene ved Drymat System er, at det gør brug af elektro-osmose. Dette betyder, at du undgår et stort gravearbejde, der typisk er nødvendigt i forbindelse med andre løsninger. Yderligere er Drymat System og elektro osmose som løsning væsentligt billigere. Virksomheden tilbyder et gratis fugttjek, hvor du vil få din bolig inspiceret af professionelle. Her vil de foretage målinger af din boligs fugtsituation og komme med et tilbud, der er skræddersyet til din boligs fugtsituation. For at nævne et par af fordele ved Drymat System, så vil du opleve, at denne løsning fjerner opstigende fugt, forebygger skimmelsvamp, fjerner lugtgener i kælderen, giver et bedre indeklima, besparelser på varmeregning, intet gravearbejde, 100% vedligeholdelsesfrit, og hvis du ikke oplever, at resultaterne er som lovet, så får du pengene tilbage.