Appbaseret expense management system kommer virksomheder til gode

I de fleste virksomheder er der en mængde papirarbejde. Det kan være svært at komme helt udenom, når regnskaberne skal klares. Alligevel giver det mening at forsøge at skære ned på papirarbejdet. Det er nemlig ikke alene tungt, men også utroligt tidskrævende. Sidder man med mange papirer og tal, er der desuden en større risiko for fejl. Derfor kan man som virksomhed optimere sine processer meget ved at investere i smartere og papirfri løsninger. Det kan blandt andet gøres med appen Acubiz, der er et appbaseret expense mangament system til virksomheder.

Hvad kan Acubiz hjælpe med?

De fleste virksomheder gør det i dag i forretningsrejser. Da samarbejdet med virksomheder i andre lande er vitalt i mange brancher, giver det god mening at sende medarbejdere ud i verden for at repræsentere virksomheden. I forbindelse med forretningsrejser vil der ofte være noget papirarbejde, eksempelvis i forbindelse med bilagshåntering, rejseafregning og momsrefusion. Uden et smart system vil dette være en utroligt tung og tidskrævende proces. Men med Acubiz kan det hele gøres elektronisk og over en app. Med rejseafregning skal medarbejderen blot skrive sine udgifter ind, og så klares resten automatisk. Det vil være en stor lettelse for både medarbejder og regnskabsafdeling, og det kan også anses som værende en investering fra virksomhedens side.

Tid er penge – derfor giver expense management mening

For en virksomhed handler det altid om at lave så meget profit som muligt. Det kan blandt andet gøre ved at spare på tiden. For al tid, der spares, kan bruges et andet sted – og derved bliver man i virksomheden mere produktiv. En almindelig rejseafregning kan tage op til 60 minutter at håndtere, mens det med Acubiz kun kræver 5 minutter. På den måde kan man med expense management spare en masse penge ved at optimere sine processer. Det er noget, der giver mening for alle virksomheder, der gerne vil klare sig så godt som muligt.